Miláček - Guy de Maupassant

Georgas Duroy pracoval u pařížské dráhy jako řadový úředník se směšným platem. Jednoho dne potkal kamaráda z války a ten mu nabídl práci v redakci novin kde sám pracoval. Přítel ho brával k sobě na večeře, kde hostil i významné politiky a šlechtice. Ti si ctižádostivého a příjemného Duroye oblíbili tak, že jej sami začali zvát k sobě na návštěvy. Byl populární hlavně u žen a plně toho využíval, aby se dostal na vrchol společnosti.

U přítele se seznámil s bohatou paní de Marelle, kterou pojal za milenku. Po náhlé smrti svého přítele si vzal jeho vlivnou manželku. Spolu s ní zdědil přítelovo postavení, práci i plat. Čím více peněz a vlivu měl, tím chtěl stále více a více. Byl si plně vědom svého vlivu na ženy a bezostyšně ho zneužíval. I po svatbě si ponechal milenku paní de Marelle. Svedl navíc ženu svého ředitele, která se do něj bezhlavě zamilovala a nechala se jím zneužívat.

Duroy měl tedy doma ženu, která měla díky svým známostem přehled o novinkách na politické scéně. Ty Duroy používal ve svých zpravodajstvích. Paní de Marelle měl nyní čistě pro potěšení, i když mu dříve poskytovala půjčky, které nikdy nesplatil. A žena jeho ředitele mu poskytovala další cenné informace ze společnosti. Mohl být se svým životem plně spokojen, ale chtěl víc.

Jeho šéf se zapletl do tajné politické transakce, na které vydělal nehorázné množství peněz. S jeho vzestupem stouply na v ceně i jeho noviny a spolu s novinami stoupal i Duroy. Ředitel měl dvě dcery, jejichž věno se výrazně zvedlo. Georgas využil bezhlavosti, s jakou jej tajně milovala šéfova žena, pronikl do soukromí její rodiny a mohl zahájit útok na její nejmladší dceru. Ta se jeho náklonnosti poddávala s udivující podmanivostí, stejně jako její matka.

Duroyovi začala překážet jeho současná žena, a tak ji plánovaně přistihl při cizoložství a rozvedl se s ní. Tajně unesl šéfovu dceru, načež samozřejmě dostal povolení si ji vzít. A tak celá Paříž, a možná celá Francie záviděla tomu bohatému a uznávanému muži, jakým se stal. Byl na sebe náležitě hrdý. Jemu ale dosažené postavení nestačilo, a proto se stal poslancem.

Guy de Maupassant

Henri René Albert Guy de Maupassant (5.8.1850 - 6.7.1893), francouzský prozaik, dramatik, novinář. Byl mistrem povídky a dramatické novely. Ovlivněn Flaubertem a jeho hledáním pravdy, chápal uměleckou tvorbu jako prostředek k vyjádření komplexní představy světa, která má být pravdivější než skutečnost sama. Podkladem k psychologicky zaměřené tvorbě jsou autorovy životní zkušenosti, které mají dílu zaručit objektivnost a pravdivost a zároveň zpětně působit na autora a jeho zodpovědnost za vlastní život.

Romány a povídky tematicky sledují jednotlivé etapy autorova života. Rané dílo zachycuje život v rodné Normandii, zážitky z prusko-francouzské války v roce 1870, zkušenosti s úřednickou praxí a příběhy ze sportovního prostředí. Pozdější romány jsou zaměřeny na kritiku francouzského kolonialismu a prodejnost žurnalistiky. Pozdní tvorba, částečně ovlivněná zhoršujícím se zdravotním stavem autora, se zabývá popisem a analýzou chorobných duševních stavů a halucinací člověka.

Romány a povídky, často blízké ruskému realismu, se orientují na naturalisticky pojímané erotické vztahy a kritiku tehdejší francouzské společnosti. Česky vyšlo např. Kulička, Příběh jednoho života, Slečna Fifi, Horla, Levá ruka, Silná jako smrt, Miláček, Na slunce, Na vodě.

Závěr

Bezohledné využívání žen pro postup ve společnosti. Moje hodnocení: (7/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník