Don Juan - Moliére

Celá komedie se odehrává na Sicílii. Hra začíná odjezdem dona Juana se sluhou Sganarelem za svou novou vyvolenou. Don Juan byl chladný, vypočítavý, který nectil žádné autority a věřil jen v to, že dvakrát dvě jsou čtyři. K jeho překvapení se za ním vydala jeho poslední manželka Elvíra. Tu don Juan unesl z kláštera a ona mu bezmezně důvěřovala, ale teď se v něm zklamala, protože on se jí už nabažil.

Don Juan se vydal se Sganarelem na moře, aby mohl získat svou novou lásku, která si měla vyjet se svým snoubencem na loďce. Došlo však k nehodě a don Juan musel být i se svou družinou z vody vytažen Petrem. Petr byl snoubencem Karličky. Don Juan se náhodou s Karličkou potkal a hned se do ní zamiloval. Začal jí slibovat sňatek a lásku až do konce života. Mezitím přišel Petr a snažil se, aby jim dal don Juan pokoj. Ten mu však dal pár pohlavků a potom co mu Karlička řekla, aby jí nebránil ve štěstí, Petr odešel.

Potom přišla Kačenka a když ji don Juan zahlédl, hned řekl Karličce, že si ho Kačenka chce vzít a nechce pochopit, že on ji nemiluje. To samé řekl Kačence o Karličce. Dívky se pohádaly a don Juan utekl. Sganarel svého pána před cestou do tohoto města varoval, protože tu před pár lety zabil nějakého muže a na to se nezapomíná. Cestou domů zjistili.že je pronásledují nějací dva muži. Později se dověděli, že to byli bratři Elvíry. Don Juan a Sganarel se přestrojili a šli lesem. Došli až k nějaké stavbě. Don Juan se ptal co je to za stavbu a Sganarel se divil, že si to nepamatuje. Byla to hrobka Komtura, toho muže, kterého zabil.

Don Juan do ní chtěl jít a jen tak z legrace řekl Sganarelovi, aby Komtura požádal, jestli by s donem Juanem nepovečeřel. K překvapení obou socha přikývla. Když přišli domů navštívil je don Luis, aby svému synovi domluvil. Potom přišla Elvíra a řekla donu Juanovi, že mu odpustila a vrací se do kláštera. Před svým odchodem mu však promluvila do duše a obrátit ho na pokání. Sganarel se divil, že to na dona Juana nemělo žádný vliv. Potom začal don Juan večeřet a samozřejmě přišel i Komtur. Oba z toho byli ztuhlí. Po jídle Komtur pozval dona Juana na druhý den na večeři a on přijal.

Druhý den šel don Juan se Sganarelem lesem a před hrobkou Komtura, se objevil přízrak a ten domlouval donu Juanovi, aby se obrátil na pokání, že mu zbývá jen chvíle a pokud se nezačne modlit navždy ho pohltí peklo a nebe se před ním uzavře. Když došli k hrobce, Komtur kynul, aby přistoupili blíže. Don Juan udělal krok a splnila se kletba. Navždy ho pohltilo peklo.

Moliére

Narodil se 15. ledna 1622, jako prvorozený syn do rodiny Jeana Poquelina. Původně měl převzít otcovo řemeslo a stát se tak čalouníkem a obchodníkem. Jeho otec byl velice ctižádostivý, protože roku 1631 zakoupil královskou licenci a stal se tak komorním čalouníkem. Moliérova rodina žila v Paříži v domě „U opic“. Jako prvorozenému mu mělo mu být umožněno vzdělaní. Když mu bylo deset let umřela mu matka. Po tom co se jeho otec opět oženil stěhovala se jeho rodina do rozlehlého měšťanského domu blízko tehdy proslulé pařížské tržnice.

Zjistilo se, že na mladého Jeana-Baptista, měl patrně veliký vliv jeho dědeček, který ho vodil na přestavení lidových umělců. V pozdější době ho vodil i do skutečného divadla v Burgundském paláci. Jeanův otec byl proti těmto vycházkám a Jeana posílá roku 1632 do jezuitské koleje.

Zde se Jean až do roku 1639 věnoval studiu. Studoval především latinu, historii, zeměpis, matematiku a teologii. Ve škole získal znalosti antické literatury a přišel zde do styku i s divadlem. Žáci předehrávali klasické antické autory. Později, když se stal dramatikem, čerpal inspiraci právě od těchto autorů.

Po odchodu z College de Clermont se Moliére ještě dva roky věnoval studiu práv. Po tom, co dosáhl titulu licenciáta, se vrátil k otcovu řemeslu a stal se komorním čalouníkem. V roce 1642 se po nepříjemné zkušenosti s králem Ludvíkem XIII. Rozhodl opustit společenskou dráhu. Nechal si vyplatit podíl dědictví po matce a o tři dny později 6.ledna 1943, se zříká funkce královského čalouníka.

V červnu téhož roku podepisuje smlouvu s herečkou M. Béjartovou o založení tak zvaného „Skvělého divadla“. Po dlouhých a nákladných přípravách zahájilo toto divadlo svou činnost 1.ledna 1644. Zanedlouho potom shořelo známější divadlo Le Marais a část herců přešla do divadla Moliérova.

Právě na převodní listině, která byla za tímto účelem zhotovena se poprvé objevuje pseudonym Moliére (užíval ho pravděpodobně kvůli pověsti své rodiny). V té době se stal ředitelem souboru, avšak ten se po dvou letech rozpadl. Moliére se dostal do vězení pro dlužníky, ale tam dlouho nepobyl díky přátelům, kteří mu z vězení pomohli. Roku 1646 se připojil ke kočovné divadelní skupině, které hrála především na jihu Francie. Později se stal ředitelem tohoto souboru.

Toto období kdy působil jako herec, ředitel, režisér a dramatik zúročil později ve své práci. Roku 1658 se Moliére vrátil se svým souborem do Paříže. Hrál zde v královském paláci v Louvru před panovníkem Ludvíkem XIV. Hrál Corneillovu tragédii Nikomedes. Po jejím úspěch požádal krále hrát frašku Zamilovaný doktor.

Když roku 1673 (17.února) po představení hry Zdravý nemocný umírá na chrlení krve, nesmí mu žádný kněz udělit poslední svátost. Církev se rozhodla, že musí ze světa odejít jako ateista a to pro výstrahu budoucím buřičům. Moliérova žena Armanda a jeho přátelé žádají v největší nouzi krále, který jediný může církevní nařízení zrušit. Ale nenávist jde doslova až za hrob. Moliére byl pohřben bez obřadu po setmění, ale jeho pozůstatky byly záhy na příkaz církevních hodnostářů vykopány a přeneseny do hromadného hrobu neznámo kam. Církvi se však nepodařilo vůbec nic, Moliére se stal pýchou francouzského umění a divadelního světa vůbec.

Závěr

Komedie o osudu velikého svůdníka. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník