Cikáni - Karel Hynek Mácha

Román Karla Hynka Máchy vypráví o dvou cikánech, o jednom starším a mladším. Cikáni přijdou do vesničky, kde zajdou do hospůdky žida, potkají tam Bártu, vypravovače, který je v hospůdce jako doma. Bárta žije na zámku jako vyslouženec z války.

Starý žid má krásnou dceru, která se jmenuje Lea. Cikáni ve vesničce nějaký čas zůstanou. Lea si mladšího cikána oblíbí. Dokonce v něm najde i zalíbení. Když cikáni jednoho dne chtějí už odejít, tak Lea k mladšímu cikánovi, který je i se starším v hospůdce u žida navrhne jestli by si jí nechtěl vzít za manželku. Že by spolu žili v chaloupce a byli by šťastni. Cikán se rozmýšlí, nakonec svolí a vezme si Leu za manželku. Starší cikán zůstane s ním, ale nesetrvá dlouho na novém místě.

Postupem času se mladší cikán dozvídá, že Angelina, která dříve byla hospodskou v židově hospůdce a teď se z ní stala žebračka a bláznivka měla poměr s jejich knížetem Waldemarem Lomeckým. Narodil se jí syn a kníže ho nechtěl, tak Angelině nakázal, aby šla s malým chlapečkem do lesa a tam ho nechala. Malý chlapec sám v lese bloudil, až dorazil ke skupince cikánů. Ti ho přijali mezi sebe a starší cikán mu nahrazoval otce. Syn Angeliny byl mladý cikán, tedy byl knížecí nástupce trůnu.

V den, kdy se kníže vydal za svými přáteli do vedlejšího města byla ukrutná bouře. V to ráno, kolem hodiny třetí umřela Lea. Na zámku se pohřešoval kníže, až když přišel Bárta na zámek a sdělil jim, že našel mrtvého knížete. O něco předtím přiběhla Judita, pomocnice z hospůdky žida, že umřela Lea a její otec též. Sluzi a úředníci ze zámku se vydali s Bártou knížete hledat. Našli ho zahrabaného, mrtvého v jámě.

Když se vyšetřovala vražda knížete mysleli si všichni, že ho zabil mladší cikán. U soudu, ale bláznivá Angelina zařekla se, že on to nebyl. Nakonec se přiznal starší cikán, že knížete zavraždil protože věděl, že kníže svedl Angelinu. Angelina byla totiž milenka staršího cikána. Cikán dostal trest, byla to poprava. A mladšího cikána prohlásili za syna knížete a dostal jeho majetek. V den popravy staršího cikána si Angelina roztrhla pouta a zuby si rozkousala žíly. Mladší cikán se rozloučil s Leou u jeho hrobu a odešel ze svého rodného kraje i když byl kníže a měl majetek. Byl sám a tak šel hledat štěstí jinam.

Karel Hynek Mácha

Narodil se 16.11.1810 v Praze v rodině pražského krupaře. Studoval na gymnáziu, později filozofii a práva. Zajímal se o divadlo, ochotnicky hrál v Kajetánském divadle. Krom divadla se zajímal i o historii a politické dění. Po studiích nastoupil na místo advokátního praktikanta v Litoměřicích, ale již za měsíc – 6.11.1836 – zde zemřel na infekci. Smrt ho potkala těsně před svatbou s Lori Šomkovou a nedlouho poté, co se v tisku objevili první kritiky Máje.

Svým dílům dával Mácha rozličnou podobu, mnohá z nich zůstala jen v náčrtech. Vznikla rada náčrtů historických povídek, z nichž pouze jedna – Křivoklad – byla dokončena a za autorova života vydána r. 1834. Původně byla zamýšlena jako součást většího povídkového cyklu – Kat z doby Václava IV. Karel Hynek Mácha zamýšlel napsat celý cyklus Obrazů ze života mého z nichž dokončil a vydal pouze dva. Je autor povídky Márinka (1834) a Cikáni (knižně až v 50.letech).

Nejznámější a literárně nejcennější je Máchova lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezz Máj (1836). Její kompozice rozčleňuje smysl příběhu vloženého do májové přírody. Uprostřed krásné májové přírody, manifestující lásku, se uskutečňuje postupné osamocování všech tří romantických hrdinů básně, Jarmily, Viléma a Hynka.

Závěr

Složitý život vyděděnců. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník