Vývoj představ o složení a struktuře atomu

Leukipos, Demokritos - představa jako nedělitelné částice
Newton, Lomonosov
John Dalton - atomová teorie - prvky složeny z nedělitelných atomů, atomy stejných prvků stejné a atomy různých prvků se liší hmotností a jinými vlastnostmi; při chemických reakcích se atomy spojují, oddělují, přeskupují, ale nemizí ani nevznikají nové; slučováním atomů dvou a více prvků vznikají sloučeniny
Lomonosov, Lavoisier - zákon o zachování hmotnosti - hmotnost chemických látek před reakcí se rovná jejich hmotnosti po chemické reakci
Dalton, Proust - zákon stálých slučovacích poměrů - prvky se slučují v určitých stálých hmotnostních poměrech

Model atomu

Thomson - zkoumal vedení elektřiny ve zředěných plynech (objevil záporně nabité částice - elektrony a určil, že mají přibližně 2000x menší hmotnost než 11H)
E. Rutherford - anglický fyzik, počátek 20. století, tenkou hliněnou folií nechal procházet 24He (některá prošla, některá se odrazila hodně, některá málo), stanovil náboj a hmotnost částic (jádro = 99% m celého atomu, r = 10-14 - 10-15 m, r atomu = 10-10 m) → vznik planetárního modelu atomu

Atomové jádro

Protony + neutrony = nukleony
Proton - elementární kladný náboj, protos = první, velikost element. kl. Náboje = 1,602 . 10-19C
Neutron - neuter = žádný z obou, mn0 = mp+
Izotop - 11H (protium), 12H (deuterium), 13H (tritium)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník