Vodík

Hydrogenium (H)
I.A skupina, 1. perioda
Nejmenší hmotnost a poloměr, nestálé atomy
Biogenní prvek, nejrozšířenější prvek ve Vesmíru, třetí nejrozšířenější prvek na Zemi
Teplota varu (-252,8°C) a teplota tání (-259,2°C)
Snadno reaguje s jinými prvky
Volný neexistuje, tvoří dvouatomové molekuly
14,5x lehčí než vzduch
Nekov, bez barvy, chuti a zápachu, hoří ale hoření nepodporuje
Se vzduchem tvoří výbušnou směs
Molekuly lze rozštěpit na reaktivní atomy
Má redukční vlastnosti
Tvoří sloučeniny - organické, anorganické a hydridy

Hydridy

Iontové - H + s prvek
Kovalentní - H2 + p prvek, nepolární a polární
Kovové H2 + d prvek
Komplexy

Laboratorní příprava

Rekce neušlechtilého kovu s kyselinou
Redukce vody pomocí kovu nebo iontového hydridu
Elektrolýza vody - chemická reakce, ke které dochází v důsledku průchodu elektrického proudu

Průmyslová výroba

Tepelný rozklad metanu
Převádění vodní páry přes rozžhavený koks
Elektrolýza solanky (nasycený roztok NaCl)

Použití vodíku

Výroba organických a anorganických sloučenin
Redukce těžko vytěsnitelných kovů
Sváření - kyslíkovodíkový plamen
Raketové palivo

Uchování vodíku

Tlakové lahve
Levotočivý závit
Červený pruh

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník