Úvod do chemie

Hlavním úkolem chemie je zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích a zjišťování podmínek, kdy děje probíhají. Nezahrnují se sem jaderné reakce - tuto oblast studuje fyzika

Obory chemie

Zkoumané látky

Anorganická chemie
Organická chemie

Další chemické disciplíny

Makromolekulární chemie
Koloidní chemie
Koordinační chemie
Biochemie
Elektrochemie
Radiochemie
Krystalová chemie
Geochemie
Chemické inženýrství
Analytická chemie

Obecná chemie

Společná pro další obory
Zkoumá zákonitosti chemických dějů
Experimentální věda
Metody: Chemie, Fyzika, Biologie
Využití různých přístrojů a speciálních aparatur

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník