Uhlovodíky

Sloučeniny uhlíku a vodíku

Dělení uhlovodíků

Cyklus – otevřený (acyklický) a uzavřený (cyklický)
Otevřený cyklus – nasycený (alkany) a nenasycený (alkeny, alkiny)
Uzavřený cyklus – alicyklický a aromatický (pravidelné střídání dvojných vazeb)
Alicyklický – nasycený (cykloalkany) a nenasycený (cykloalkany)
Uzavřený cyklus – monocyklický a vícecyklický

Názvy uhlovodíků

Alkany – methan, ethan, propan, butan
Alkeny – ethen (etylen), propen (propylen)
Alkiny – ethin (acetylen)
Alkadieny – 1,3 - butadien
Cykloalkany – cyklopropan
Cykloalkeny – cyklobuten
Areny – benzen, naftalen, anthracen, fenantren, bifenyl, toluen, styren (vinylbenzen), kumen

Zbytky uhlovodíků

Radikály
Vznik odtržením jednoho nebo více atomů vodíku
Koncovka –yl
Alkyly – od acyklických uhlovodíků
Cykloalkyly – od cyklických uhlovodíků bez benzenového jádra
Aryly – od arenů
Methyl – od methanu
Ethyl – od ethanu
Propyl – od propanu
Izopropyl
Vinyl
Fenyl
Benzyl
Naftyl

Názvosloví uhlovodíků

Triviální – názvy podle vlastností, výskytu
Systematické – podle pravidel
Kmen, názvoslovné přípony, názvoslovné zakončení, numerické předpony, násobící předpony
Ze vzorce název:
Očíslujeme uhlíkatý řetězec (co nejmenší čísla, přednost násobné vazby před delším řetězcem)
Pojmenujeme uhlovodíkové zbytky – seřadíme podle abecedy
Přiřadíme číslovky uhlovodíkových zbytků a násobných vazeb
Z názvu vzorec:
Zapíšeme a očíslujeme hlavní řetězec
Připojíme uhlovodíkové zbytky
Doplníme vodíky tak, aby byl uhlík čtyřvazný

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník