Typy chemických vzorců

Stechiometrický - základní složení sloučeniny z prvku (pokud zjištěn pokusy, tak empirický)
Molekulový - skutečný počet atomů v molekule
Racionální - charakteristické atomové seskupení
Strukturní - udává uspořádání atomů
Strukturní elektronový - uspořádání valenčních elektronů v atomu, molekule, iontu
Geometrický - prostorové uspořádání atomů, iontů, molekul

Výpočty z chemických vzorců

Vzorec zadává kolik jakých částic máme a jejich látkové množství a hmotnost

Výpočty ze stechiometrických vzorců

Sloučenina AXBYCZ (X,Y,Z jsou stechiometrické koeficienty)
X:Y:Z = [w(A)/Ar(A)]:[w(B)/Ar(B)]:[w(C)/Ar(C)]

Výpočty hmotnosti z chemických vzorců

Pomocí hmotnostního zlomku, vyjadřujeme v %

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník