Tetrely

P2 prvky, IV.A skupina
C, Si, Ge, Sn, Pb
Se vzrůstajícím protonovým číslem roste kovový charakter
Germanium – šedobílá krystalická látka, polovodič, součást nerostů
Cín – šedý, bílý a křehký, povrchová úprava kovů, bronz, pájky

Uhlík

Volný – grafit (tuha), diamant
Biogenní prvek
Málo reaktivní, reaguje s prvky za vysoké teploty
Grafit – vrstevnatá struktura, nejměkčí nerost, elektricky vodivý
Diamant – nejtvrdší nerost
Reakce ve formě koksu, černého uhlí
Tužky, baterie, tavicí kelímky, grafitové tyče, mazadla ložisek
Aktivní uhlí – práškový uhlík na povrch nachytává plyny, členitý povrch
Uhlovodíky – binární sloučeniny uhlíku s vodíkem
Karbidy – uhlík a prvek s nízkou elektronegativitou
Halogenidy – nepolární rozpouštědla
Kyanidy – prudce jedovaté látky
Oxid uhelnatý – nepřímá redukce oxidů železa, součást vodního plynu
Oxid uhličitý – pevný (suchý led), zkapalněný v lahvích s černým pruhem, hasicí přístroje
Kyselina uhličitá – změkčovadlo soli, vznik vápna
Hydrogen uhličitany – potravinářství (jedlá soda), rozpustné ve vodě (krasové jevy)

Křemík

Pouze vázaný
Výroba redukcí křemene čistým koksem
Modrošedá tvrdá krystalická látka, polovodič
Silan (nestálý), halogenidy, karbid křemíku, silicidy
Oxid křemičitý – těžko tavitelný
Křemen – ve formě písku, čistý (křišťál), ametyst, růženín
Silikagel – pohlcuje vlhkost
Křemičitany – sodný a draselný (vodný roztok – vodní sklo)
Živce – složka cementu
Sklo – obyčejné, křemenné (změny teplot), chemické, olovnaté (optické přístroje)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník