Struktura organických sloučenin

Izomerie – jev, kdy mají látky stejný molekulový vzorec, ale různou strukturu
Konstituční izomery – stejný souhrnný, různý konstituční vzorec
Řetězové konstituční izomery – liší se rozvětvením řetězce
Polohové konstituční izomery – liší se umístěním funkční skupiny nebo polohou násobné vazby
Skupinové konstituční izomery – liší se funkční skupinou
Tautomery – liší se umístěním dvojné vazby a 1 vodíku
Prostorové stereoizomery – stejný konstituční i souhrnný vzorec, liší se uspořádáním v prostoru
Konformační stereoizomery – liší se konformačním vzorcem
Geometrické stereoizomery – dvojná vazba, poloha cis nebo trans
Optické stereoizomery – obsahují asymetrický uhlík

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník