Roztoky

Homogenní směsi
Složené z rozpouštědla a rozpouštěné látky
Pevné (slitiny kovů), kapalné (oleje) a plynné (vzduch)
Vznik rozptylováním nepolární látky v nezměněné formě (nevznikají ionty)
Chemická reakce mezi rozpouštěnou látkou a rozpouštědlem
Rozpustnost látky – dána hmotností rozpouštěné látky, která se rozpustí za daný čas

Složení roztoků

Hmotnostní zlomek – w (látky A) = m (látky A)/ m (roztoku)
Objemový zlomek – φ (A) = V (A)/ V (roztoku)
Koncentrace – C (A) = m (A) / V (roztoku) * M (A)

Změny složení roztoků

Smísení dvou roztoků stejné látky A o různém složení – w1 * m1 + w2 * m2 = (m1 + m2) * w
Přidání čistého rozpouštědla (w2 = 0) – w1 * m1 = (m1 + m2) * w
Přidání čisté látky (w1 = 100%) – m1 + w2 * m2 = (m1 + m2) * w

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník