Reakce organických sloučenin

Klasifikace podle způsobu štěpení vazby – homolytické, heterolytické
Homolytické štěpení vazby – symetrické rozdělení za vzniku radikálů
Heterolytické štěpení vazby – asymetrické štěpení za vzniku iontů
Klasifikace podle typu reagujících částic – nukleofilní, elektrofilní, radikálové
Nukleofilní – účastní se částice, které poskytují elektrony (donory)
Elektrofilní – účastní se částice, které přitahují elektrony (akceptory)
Radikálové – účastní se částice s nespárovaným elektronem (radikály)
Klasifikace podle změny struktury reaktantů – substituce, adice, eliminace, přesmyk
Substituce – náhrada atomu (skupiny atomů) jiným atomem (skupinou atomů)
Adice – přeměna násobné vazby na jednoduchou, připojení nového atomu (skupiny atomů)
Eliminace – opak adice, odštěpování, vznik sloučenin s násobnou vazbou
Přesmyk – dochází k přesunu atomů z jednoho místa na druhé, stabilizace systému

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník