Prvky skupiny železa

VIII.B skupina
Fe, Co, Ni – triáda železa
Ru, Rh, Pd – lehké platinové kovy
Os, Ir, Pt – těžké platinové kovy
Ruthenium, osmium – pro zvyšování tvrdosti
Kobalt – v rudách s ostatními kovy
Nikl – tažný, kujný, feromagnetický, katalyzátor ztužování tuků
Palladium, platina – katalyzátory, klenotnictví, lékařské náčiní

Železo

Čtvrtý nejrozšířenější prvek zemské kůry
Nejvýznamnější kov
Stříbrolesklý, tažný, kujný, měkký, feromagnetický
Při vysokých teplotách reaguje s chlorem, kyslíkem a sírou
Pyrit, hematit (krevel), magnezit, limonit (hnědel), siderit (ocelek)
Zpracování v hutích – ve vysokých pecích, z kyslíkatých rud, redukcí koksem
Surové železo obsahuje část příměsí
Výroba oceli – snížení obsahu příměsí (zkujňování železa)
Koroze železa – za přítomnosti vzdušného kyslíku a vlhkosti
Oxid železnatý – při nízkých teplotách se rozkládá
Oxid železitý – pigment, umělé granáty, magnetofonové pásky
Oxid železnato-železitý – magnety
Síran železnatý – ochrana dřeva, proti hnilobě, hubení plevelu, výroba inkoustu
Chlorid železitý
Uhličitan železnatý

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník