Organokovové sloučeniny

Reakcí alkyl/aryl halogenidů s kovovým prvkem
Grignardova činidla – vysoce reaktivní, dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech, v suchém stavu samozápalné, významná alkylační činidla
Zeiglerovy katalyzátory – beztlaková polymerace ethylenu a propylenu
Organociničité sloučeniny – hubení plevelů a plísní
Organortuťné sloučeniny – protizánětlivá antiseptika
Tetraethyl olovo – součást benzínu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník