Organická chemie

Přelom 18. a 19. století
Berzelius – vitalistická teorie (organické sloučeniny vznikají za přispění životní síly)
Wöhler – 1828, vyrábí umělou močovinu
Butlezov, Kekulé – strukturní teorie (vlastnosti organických sloučenin závisí na struktuře)
Řetězce – lineární a cyklické, přímé a rozvětvené
Významné pro člověka – zdroj potravy, stavební materiály, výroba textilií
Umělé – barviva, léčiva, vlákna, kaučuk, pasty, pohonné hmoty, hnojiva, hubící prostředky
Uhlík – čtyřvazný, jednoduchá, dvojná i trojná vazba, rovnocenné vazby v řetězcích
Malá stálost při vysokých teplotách
Malá rozpustnost ve vodě, organická rozpouštědla
Mnohé prudce jedovaté
Některé snadno zápalné a se vzduchem výbušné
Často ve směsích
Prvky – uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra, fosfor
Složení zapisujeme pomocí strukturních vzorců – vyjadřují počty atomů v molekule
Vzorce – konstituční, racionální, elektronové, konformační, konfigurační, pomocí modelů
Vazby – jednoduchá, dvojná, trojná
Vaznost – počet kovalentních vazeb, které může prvek vytvořit

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník