Nukleové kyseliny

Makromolekulární látky
Uchovávají a přenášejí genetickou informaci
Ve všech buňkách a virech
V buněčném jádře
Složení – sacharid, dusíkatá báze (pyrimidinové a purinové), zbytek kyseliny fosforečné
Nukleosid – pentosa a dusíkatá báze
Nukleotid – zbytek kyseliny fosforečné a nukleosid, základní stavební jednotka
Nukleotidy se spojují do dlouhých nukleotidových řetězců
Geny – úseky na řetězcích, přenos informace o vlastnostech organismu
Dinukleotid, oligonukleotid, polynukleotid, RNA, DNA
Primární struktura NA – dána pořadím bází v řetězci
Sekundární struktura NA – vyjadřuje prostorové uspořádání (dvoušroubovice)
Dusíkaté báze propojeny vodíkovými můstky – doplňkové (komplementární) páry A-T/U, C-G
Uspořádání RNA – většinou jedno vlákno
Uspořádání DNA – pravotočivá dvoušroubovice
DNA – nositel genetické informace, určení stavby bílkovin, s histony tvoří chromozomy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník