Kyslík

Oxygenium (O)
VI.A skupina, 2. perioda
Biogenní prvek, nutný pro dýchání, nejrozšířenější prvek na Zemi
Teplota varu (-182°C) a teplota tání (-218°C)
Silné oxidační činidlo
Volný neexistuje, tvoří dvouatomové molekuly
Částečně rozpustný ve vodě – dýchání vodních živočichů
Bez barvy, chuti a zápachu
Oxidace – pomalá (koroze) a rychlá (hoření)
O3 – ozon, vzniká při elektrických výbojích, v ozonosféře zachytává UV záření

Stabilizace

Přijmutím dvou elektronů
Vytvořením dvojné vazby
Vytvořením dvou kovalentních vazeb
Přijmutím elektronu a vytvořením kovalentní vazby
Vytvořením koordinačně kovalentní vazby

Oxidy

Iontové - O2-
Kovalentní - O + p prvek(molekulové) nebo O + d prvek (atomové)
Kyselinotvorné - reakce s vodou za vzniku kyseliny
Zásadotvorné - reakce s vodou za vzniku hydroxidu
Amfoterní - reakce s kyselinou nebo zásadou
Inertní - netečné oxidy

Příprava

Rozklad peroxidu vodíku za použití katalyzátoru burelu
Tepelný rozklad látek bohatých na kyslík

Výroba

Frakční destilace zkapalněného vzduchu
Elektrolýza vody

Použití

Hutnictví kovů
Řezání a sváření
Dýchací přístroje
Lékařství

Uchování

Tlakové lahve
Levotočivý závit
Modrý pruh

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník