Kyseliny, zásady

Acidobazické (protolytické) reakce
Výměna kationtů H+ (vodíkový kationt - proton)
Arrheniova teorie – kyselina je látka, která je ve vodném roztoku schopna odštěpit proton, zásada je látka, která je schopna poskytnout hydroxidový aniont
Brönstedova teorie – kyselina je látka, která je ve vodném roztoku schopna odštěpit proton, zásada je látka, která je ve vodném prostředí schopna přijmout proton

Orientační určení síly kyseliny

Pomocí rozdílu v počtu atomů kyslíku a vodíku, slabé a silné kyseliny
Velmi slabá kyselina - HnXOn
Slabá kyselina - HnXOn+1
Silná kyselina - HnXOn+2
Velmi silná kyselina - HnXOn+3

Rozdělení roztoků

Kyselé roztoky – pH < 7
Neutrální roztoky – pH = 7
Zásadité roztoky – pH > 7

Hydrolýza solí

Protolytická reakce, při které ionty solí reagují s vodou
Hydrolýze podléhají ionty, které pochází od slabé kyseliny nebo slabé zásady
Sůl silné kyseliny a slabé zásady
Sůl slabé kyseliny a silné zásady
Sůl slabé kyseliny a slabé zásady
Sůl silné kyseliny a silné zásady – hydrolýza neprobíhá

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník