Kovy alkalických zemin

S2 prvky, II.A skupina
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
Barví plamen (Ca – cihlově červeně, Sr, Ra – karmínově červeně, Ba – zeleně)
Beryllium – tvrdé, křehké, nízká hustota
Beryl – hexakřemičitan hlinito-berylnatý
Hydroxid berylnatý – amfoterní charakter
Hořčík – rozšířen v zemské kůře, v chlorofylu (biogenní), redukční vlastnosti
Měkký, stříbrolesklý, kujný kov s nízkou hustotou, podobné vlastnosti jako lithium
Metalotermie – redukce kovů z rud
Využití v automobilovém a leteckém průmyslu
Oxid hořečnatý – bílá pevná látka, žáruvzdorný (vyzdívka pecí)
Magnezit (uhličitan hořečnatý), dolomit
Uhličitan vápenatý - vápenec
Dihydrát síranu vápenatého – sádrovec
Fosforit, celestin (síran strontnatý), baryt (síran barnatý)
Výroba vápníku elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého
Výroba páleného a hašeného vápna
Stříbrolesklý měkký kov s nízkou teplotou tání, uchováván v petroleji (na vzduchu oxiduje)
Regulace uhlíku v litině při výrobě železa
Odstranění bismutu při výrobě olova
Výroba stroncia a barya redukcí z rud pomocí hliníku (aluminotermie)
Acetylid vápenatý – výroba acetylenu
Hydridy, halogenidy, sulfidy, nitridy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník