Jaderná energie

Prvky s vysokým protonovým číslem – samovolné štěpení jádra
Mohou vznikat nová jádra o přibližně stejném protonovém čísle
Vnikají neutrony – uvolňování gama záření a tepla
Řetězová reakce – velmi rychlá
Moderátor – pro zpomalení reakce, grafit, těžká voda
Kontrolní tyče – z boru, kadmia
Uran, plutonium – paliva
Výzkumné reaktory – zdroj neutronů a gama záření
Výroba umělých radionuklidů, výroba jaderné energie
Pomalé reaktory – plně řízené, obsahují moderátory
Rychlé reaktory – omezené a pečlivě propočítané, nekontrolovatelné, bez moderátorů
Jaderná fúze – slučování jader na jádra s vyšší hmotností, na Slunci jádra helia

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník