Hydroxyderiváty

Skupina R–OH

Alkoholy

Radikálem alifatický uhlovodíkový zbytek alkyl
Nestabilní stav – enolforma se mění na ketoformu
V názvosloví má přednost alkoholová skupina před násobnou vazbou
Primární, sekundární a terciární alkoholy – podle radikálů
Jednosytné a vícesytné alkoholy – podle počtu OH skupin
Příprava – hydrolýzou tuků, nenasycených uhlovodíků, halogen derivátů, aldehydů, ketonů
Alkohol lze získávat kvašením z přírodních látek, obsahujících cukr
Kapaliny, vyšší hydroxyderiváty jsou pevné látky
Se vzrůstající relativní molekulovou hmotností roste teplota varu, ovlivněno vodíkovými můstky
Nižší hydroxyderiváty neomezeně mísitelné s vodou
Polární, rozpustné v polárních rozpouštědlech
Kyselý charakter, odštěpení vodíkového kationtu, vznik alkoholátového aniontu
Reakce – alkalickými kovy, hydrolýza alkoholátů, oxidace, dehydratace, eliminace
Esterifikace – reakce karboxylových kyselin a alkoholu
Methanol – bezbarvá alkoholicky páchnoucí kapalina, těkavý, hořlavý, silně jedovatý, rozpouštědlo, nemrznoucí směsi, palivo, dřevní líh
Ethanol – bezbarvá kapalina alkoholické vůně, součástí alkoholických nápojů, jedovatý, snadno zápalný, potravinářství, dezinfekce, rozpouštědlo, kosmetika, biopaliva
Butanol – rozpouštědlo, ředidlo barev, parfémy
Glycerol – součást tuků a olejů, výroba kosmetických přípravků
Glycerol trinitrát – výbušnina, lék na angínu pektoris

Fenoly

Radikálem aryl
Příprava přímou syntézou z aromatických uhlovodíků
Výroba izolací z černouhelného dehtu
Málo rozpustné ve vodě
Kladný mezomerní efekt
Silnější kyseliny než alkoholy, po navázání alkylu vznikají méně kyselé látky
Fenol – bílá, krystalická látka, jedovatý, leptá pokožku, výroba barviv, výbušnin a plastů
Karbolová voda – dříve dezinfekční prostředek (2% roztok fenolu)
Para-hydrochinon – součást vývojky (výroba černobílých fotografií)

Thioly a thiofenoly

R – SH
Příprava reakcí ethanolu se sirovodíkem
Nižší teploty varu
Kyselejší než alkoholy
Nepříjemný zápach (sekret tchoře, silice česneku)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník