Hmotnost

Značíme - m
Atomová hmotnostní jednotka - u = 1,66 * 10-27kg (1/12 m atomu C)
Relativní atomová hmotnost - Ar = m (x) / mu (skutečná hmotnost/hmotnostní jednotka)
Relativní molární hmotnost - Mr
Látkové množství - n, zaveden 1 mol = tolik částic, jako 12g nuklidu C
Počet udává Avogadrova konstanta - Na = 6,022 * 1023 částic
n = N / Na (počet částic v souboru/Avogadrova konstanta)
Molární hmotnost - hmotnost 1 molu látky, v tabulkách
M = m / n (hmotnost/látkové množství)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník