Hmota, látka, pole

Hmota
Filozofická kategorie
Existuje nekonečno množství forem hmoty, dělíme jí na látky a pole
Látky
Konkrétní formy hmoty vnímány jako tělesa
Velké soubory elementárních částic, lišících se druhem a uspořádáním
Pole
Různé druhy polí, nejznámější je elektromagnetické
Elektromagnetické pole se účastní většiny CH., F. a B. procesů

Látky

Dělíme podle kritérií, závisí na tlaku (normální je 1013,25hPa)
Dělíme podle původu na přírodní (voda, rudy, minerály) a syntetické (plasty, benzín)
Skupenství za t = 20°C: Pevné, kapalné, plynné a plazma
Plazma vzniká z plynného skupenství působením silného elektrického pole, existují nezávisle na sobě molekuly, atomy, ionty, atomová jádra a elektrony (je elektroneutrální)

Soustavy látek

Všechny látky v uzavřeném prostoru, kde probíhá experiment

Izolovaná soustava

Nedochází k výměně energie a částic mezi soustavou a okolím

Uzavřená soustava

Nedochází k výměně částic mezi soustavou a okolím, ale dochází k výměně energie

Otevřená soustava

Dochází k výměně energie a částic mezi soustavou a okolím

Homogenní soustava

Látka má v celé soustavě stejné vlastnosti

Heterogenní soustava

Lze rozlišit 2 a více homogenních oblastí (fází), oddělených hraniční plochou

Chemicky čistá látka

Chemické individuum - jen jedna složka se stálými charakteristickými vlastnostmi
Můžeme ji zapsat do chemických tabulek

Směs

Složená ze 2 a více čistých látek, ze souboru různých atomů a molekul

Homogenní směsi

Velikost částic je < 10-9 m

Koloidní směsi

Velikost částic je 10-9 m / 10-7 m

Heterogenní směsi

Velikost částic je > 10-7 m

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník