Heterocyklické sloučeniny

V cyklu jiný atom než uhlík (kyslík, síra, dusík)
Hlavním zdrojem ropa – široká skupina
Odvozeny od nich alkaloidy, léčiva, barviva
Dělení – podle velikosti, podle počtu heteroatomů
Triviální názvosloví
Se zvyšující se molární hmotností přechod z plynných látek přes kapaliny až na pevné látky
Zvýšená teplota varu
Výroba – z ropy a černouhelného dehtu

Pětičlenné heterocykly

Lze je odvodit od cyklopentadienu
Elektrofilní substituce (halogenace, nitrace, sulfonace), katalytická hydrogenace
Furan – bezbarvá kapalina, málo rozpustný ve vodě, v jedlovém dřevě, odvozeny od něj cyklické vzorce sacharidů, zápach jako chloroform
Thiofen – silný aromatický charakter, v černouhelném dehtu
Pyrrol – toxický, narkotické účinky, základní stavební jednotka přírodních dusíkatých látek, v chlorofylu, v hemoglobinu, v myoglobinu, v bilirubinu
4 pyrrolová jádra – lineární a cyklická struktura
Indol – základem aminokyselin, alkaloidů, hormonů, derivát pyrrolu
Pyrazol, tiazol – odvozena od něj léčiva, imidazol

Šestičlenné heterocykly

Pyridin – kapalina, rozpustná ve vodě, z černouhelného dehtu, polární látka, zásadité vlastnosti
Kyselina nikotinová – oxidačně redukční děje živých organismů
Chinolin – odvozen od něj morfin, chinin, papaverin
Pirimidin – odvozeny od něj báze uracil, cytosin a tymin
Kyselina barbiturová – soli barbituráty (sedativa, hypnotika)

Kondenzované heterocykly

Purin – pevná krystalická látka, odvozeny od něj báze adenin a guanin
Kyselina močová – konečný metabolit u ptáků a plazů, vznik ledvinových kamenů
Kofein – alkaloid, v kávě (čaji), povzbuzující látka

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník