Ethery

Deriváty vody
R – O – R‘
Alkylový nebo arylový radikál
Mohou být i heterocyklické sloučeniny
Názvosloví – předpona alkoxy- (alkyloxy-), dvousložkové, triviální
Příprava – reakce alkoholu s kyselinou sírovou, reakce alkoholu na alken v přítomnosti kyseliny sírové, reakce alkoholu na acetylen (vznik alkylvinyletheru)
Dimethylether a ethylenoxid jsou plyny, zbytek kapaliny
Charakteristická vůně, těkavé
Hořlaviny, netvoří vodíkové můstky
Málo rozpustné ve vodě, organická rozpouštědla
Málo reaktivní (kromě ethylenoxidu, který má schopnost polymerace)
Ether (dimethylether) – těkavá, hořlavá kapalina, rozpouštědlo, extrakční činidlo, směs se vzduchem výbušná, dříve používán jako uspávadlo
Ethylenoxid (oxiran) – karcinogenní, toxický, sterilizace lékařských nástrojů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník