Indukční efekt

Vazby v organických sloučeninách jsou polární – vznik parciálního náboje
Dochází k posunu elektronů na jednoduchých vazbách
Kladný a záporný indukční efekt
Polarizovatelnost vazby souvisí s delokalizací elektronových vrstev
Čím více elektronových vrstev, tím větší vzdálenost od jádra a vyšší polarizovatelnost

Izomerní efekt

Je dán chemickou vlastností substituentů nebo funkčních skupin u organických sloučenin s násobnými vazbami
Substituenty – způsobují posun elektronů nebo volných elektronových párů
Konjugovaný systém – pravidelné střídání jednoduché a dvojné vazby
Kladný mezomerní efekt – substituenty dodávají elektrony, zvyšování elektronové hustoty
Záporný mezomerní efekt – substituenty odebírají elektrony, polarizovaná násobná vazba

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník