Dusíkaté deriváty

Vazba C–N

Aminy

Deriváty amoniaku
Primární, sekundární a terciární aminy
Methyl amin, benzyl amin, hexan diamin
Příprava – reakcí alkyl halogenidu s vodným nebo alkoholickým roztokem amoniaku
Výroba – reakcí alkoholu s amoniakem, redukcí nitrosloučenin
Plyny, páchnou po rybách
Jedovaté, karcinogenní účinky
Zásadité vlastnosti
Reakce s kyselinami za vzniku amoniových solí, s halogenidy
Elektrofilní substituce – aromatické aminy
Diazotace (spojení dvou atomů dusíku) – reakce primárního aromatického aminu s dusitanem alkalického kovu v přítomnosti kyseliny sírové nebo chlorovodíku
Diazoniové soli – hydrolyzují, vysoce reaktivní, výroba azobarviv
Azobarviva – vznik reakcí diazoniových solí v zásaditém prostředí s fenoly
Fenylamin (anilin) – jedovatá olejovitá kapalina, způsobuje cyanózu, anilinové barvy
Pyrol – jedovatá kapalina, základ přírodních barviv
Pyridin – alkaloid, základ jedovatých látek v rostlinách, páchnoucí kapalina, rozpouštědlo

Nitrosloučeniny

Patří mezi nejsilnější polární sloučeniny
Příprava – alkylací dusitanů, nitrací uhlovodíků, nitrací arenů (pomocí nitrační směsi)
Jedovaté látky
Bezbarvé (nažloutlé) kapaliny (pevné látky)
Málo rozpustné ve vodě
Zápach hořkých mandlí
Insekticidy, antibiotika, parfémy
Záporný mezomerní efekt, kladný indukční efekt
Redukce nitrosloučenin – pomocí kovu a organické kyseliny, pomocí vodíku a katalyzátoru
Tritol (trinitrotoluen) – náplň do bomb, odstřelování v dolech, míra pro počítání účinku zbraní
Trinitrofenol (kyselina pikrová) – výbušnina

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník