Alkiny

Acetyleny
V molekule obsahují trojnou vazbu
Izomery alkadienů
Koncovka –in
Obecný vzorec CnH2n – 2
Vyšší teplota varu, záleží i na poloze násobné vazby
Elektrofilní adiční reakce – alkin → alken → alkan, Markovnikovo pravidlo, adice vody
Radikálová adiční reakce – hydrogenace
Dimerace, trimerace, tetramerace
Vznik acetylidů (karbidů) – z acetylenu, místo vodíku kationt kovu, i přímá syntéza
Příprava acetylenu – reakcí acetylidu vápenatého s vodou, z methanu
Příprava alkinů – dehydrohalogenací dihalogenalkanů s hydroxidem

Acetylen

Ethin
Bezbarvý plyn
Láhve s bílým pruhem
S kyslíkem autogenové sváření
Výroba syntetického kaučuku
Výroba vinylchloridu, acetaldehydu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník