Alkaloidy

Obsahují jeden nebo více atomů dusíku
Slabě zásaditá povaha
Vznik přeměnou aminokyselin
V rostlinách – v různých částech
Tuhé, krystalické látky, špatně rozpustné ve vodě, opticky aktivní
Účinky na nervovou soustavu

Opiové

Opium – z nezralých makovic, zneužívání jako drogy
Morfin – bílá krystalická látka
Heroin – zisk z morfinu
Kodein – tlumí kašel, sedativum

Tropanové

Z lilkovitých rostlin – rulík zlomocný, durman, blín
Atropin – oční lékařství (rozšiřuje zornice), spasmolytické účinky (proti křečím)
Skopolamin – zklidnění nervové soustavy
Kokain – z listů koky, anestetikum, tlumí únavu a hlad
Prokain – syntetická náhrada kokainu, znecitlivění zubů

Námelové

Ergometrin – gynekologie
Ergotamin – proti migrénám
Kyselina lysergová – LSD, emoční účinky

Ostatní

Kofein – v kávovníku a čajovníku, odstraňuje ospalost, zvyšuje krevní tlak
Nikotin – z tabákového listí, stimuluje nervovou soustavu, karcinogenní
Kurare – rostlinný jed, krátkodobé ochromení
Chinin – lék proti malárii

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník