Alkalické kovy

S1 prvky, I.A skupina
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
Biogenní prvky
Výskyt pouze ve sloučeninách – halit, sylvín, karnalit
Měkké kovy
Dají se krájet nožem – na řezu kovový lesk
Dobře vedou elektrický proud i teplo
Barví plamen (Li – červeně, Na – žlutě, K, Rb, Cs – fialově)
Soli dobře rozpustné ve vodě
Vysoké redukční účinky
Uchovávány v petroleji
Výroba sodíku elektrolýzou taveniny NaCl
Výroba draslíku – elektrolýza taveniny příslušných solí
Reakce s vodíkem – vznik hydridů (pevné krystalické látky, vysoké teploty tání)
Reakce se sírou – vznik sulfidů
Reakce s halogeny – vznik halogenidů
Reakce s amoniakem – vznik amidů
Hydroxid sodný, draselný – vznik elektrolýzou vodných roztoků
Chlorid sodný, draselný – výroba mýdel
Dusičnan sodný – chilský ledek, hnojivo
Dusičnan draselný – draselná sůl, výroba střelného prachu
Dusitan sodný – konzervování masa, rychlo sůl
Uhličitan sodný – soda, úprava vody, výroba skla, textil, papírenství
Hydrogen uhličitan sodný – jedlá soda, potravinářství
Uhličitan draselný – potaš, draselná mýdla, sklo

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník