Vypravování

Cíl vystihnout jedinečnou událost, vystihnout pocity
Postup chronologický (popořadě) nebo retrospektivní (od konce)
Základ zápletka, postupné rozuzlení
Pro oživení - přímá řeč, přirovnání, dějová slovesa, zvolání

Přímá řeč

Dvojtečka: "A velké písmeno na začátku."
"Velké písmeno v přímé řeči se znamínkem na konci?" a pokračujeme malým a bez znaménka.
"Velké a čárka," malé čárka, "a nakonec zase malé!"

Získávání a zpracování informací

Výpisek - zápis obsahu určité části textu, kterou považujeme za podstatnou
Osnova - zachycuje základní tématické složky textu a jejich sled
Výtah - přehledné zachycení hlavních myšlenek a stavby textu
Obsah - poskytuje celkovou shrnující informaci o hlavních kapitolách a oddílech textu
Rejstřík - abecední seznam odborných pojmů (termínů)
Anotace - kratší text, který podává celkovou charakteristiku nějaké práce
Shrnutí (Resumé) - vystižení hlavních myšlenek a závěrů odborné práce

Jazyk a informace

Informace - zprávy, které získáváme
Informatika - nauka o sběru informací
Bibliografie - údaje o každé knize (jméno, příjmení autora, název knihy)
Katalog - autorský (podle příjmení), systematický (podle oboru), předmětový (podle hesel)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník