Útvary jazyka

Řeč - schopnost lidí dorozumívat se
Jazyk - systém znaků sloužících k dorozumívání
Mateřský jazyk - jazyk který slyšíme od útlého dětství
Národní jazyk stejně jako historický jev odpovídá době

Spisovná podoba

Reprezentativní útvar
Na veřejnosti, ve vyučování, v médiích
Základ ve středočeském nářečí
Hovorová čeština není nespisovná a používá se v mluveném jazyce

Nespisovná podoba

Nářečí

Chodské - okolí Domažlic
Krkonošské
Hanácké - Brno, Olomouc (Dé méku ze mléna na vozék.)
Moravskoslezské - Zlín (Daj múku ze mlína na vozík.)
Lašské - Ostrava (Daj muku ze mlyna na vozik.)

Sociální rozdělení

Profesní mluva - herci, zedníci
Slang - studentský, myslivecký
Argot (hantýrka) - mluva lidí na okraji společnosti

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník