Syntax

Nauka o mluvnické a významové stavbě věty
Věta – vyjádření myšlenky
Významová, mluvnická, zvuková, grafická část věty
Výpověď – jednotka jazykového projevu
Oznamovací, tázací (zjišťovací, doplňovací, vylučovací, zvažovací), žádací, přací, zvolací věta
Intonace – zvuková stránka věty
Tečka (klesnutí hlasem), otazník (stoupnutí hlasem), vykřičník (důraz)
Věta rozdělena na úseky (kóla) – oddělujeme pauzami, interpunkcí
Frázování – vhodné členění celku
Zvukové prostředky – přízvuk, tempo, síla hlasu
Východisko (téma) – obsah sdělení známý ze situace a souvislosti
Jádro (réma) – obsah sdělení s novým přínosem
Běžný projev – od východiska k jádru, objektivní
Citově zabarvený projev – od jádra k východisku, subjektivní

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník