Slovní zásoba

Slovo – základní jednotka, pojmenovává věci, děje, vlastnosti, vztahy
Frazeologismy – spojení 2 nebo více slov, jako celek jiný význam než samostatná slova
Pasivní slovní zásoba – počet slov, které známe (běžně 15 000)
Aktivní slovní zásoba – počet slov, které používáme ve svém projevu (běžně 5000)
Slovo na nás působí – zvukově, graficky, sémanticky, stylisticky
Slovní zásobu tvoří – ustálená pojmenování, gramatická slova, vlastní jména
Současná slovní zásoba – stará přibližně půl století
Volným složením slov vzniká složené pojmenování
Multiverbizace – spojením dvou a více slov tvoří označení jednoho pojmu
Univerbizace – z více slov jenom jedno
Jednoznačná (jednovýznamová) pojmenování – termíny, vlastní jména
Víceznačná (mnohoznačná) pojmenování – jedno slovo více významů
Homonyma (souzvučná) – stejně znějící slovo jiný význam
Tvoření slov – odvozováním, skládáním slov, zkracováním, přejímáním
Přenesení významu, spojování slov v sousloví

Slovníky

Naučné slovníky – filozofické, technické, terminologické
Jazykové slovníky
Výkladové slovníky
Překladové slovníky
Slovníky cizích slov
Pravopisné slovníky
Etymologické slovníky
Dialektologické slovníky
Frekvenční slovníky
Synonymické slovníky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník