Sloh

Stylistika – nauka o slohu
Jazykový projev ústní a písemný

Postup sdělení

Najdeme cíl sdělení
Vybereme fakta
Rozvrhneme obsah
Zvolíme jazykovou formulaci
Zapíšeme, proneseme

Postup přijmutí

Vnímáme text, slova
Musíme jazykově porozumět
Jsme schopni interpretovat obsah
Zaujmeme stanovisko

Styly

Prostě sdělovací – oznámení, zpráva, vyprávění, běžná komunikace
Odborný – životopis, posudek
Publicistický – noviny, časopisy, zprávy, reportáže
Administrativní – strukturovaný životopis, úřední dopisy, smlouvy, závěť
Umělecký – poezie, krásná literatura

Slohové postupy

Informační postup – běžná sdělení, neutrální hovorové prostředky
Vyprávěcí postup – časový sled událostí, dynamická slovesa, přímá řeč
Popisný postup – třídí informace podle pevného řádu, podstatná a přídavná jména
Výkladový postup – složité skutečnosti a vztahy odborného rázu, složitá souvětí
Úvahový postup – zamyšlení, delší věty

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník