Norma a kodifikace jazyka

Norma - všeobecně uznávaný soubor zvyklostí
Jazyk - systém určitých znaků a pravidel
Kodifikace - uzákonění norem spisovného jazyka

Norma

Jako celek
Jako složka jazyka (pravopis, gramatika, výslovnost)
Pomalu se mění - vzniká postupem dorozumívacích procesů

Příručky

Pravidla českého pravopisu
Mluvnice (Česká mluvnice, Stručná mluvnice česká, Příruční mluvnice češtiny)
Slovníky (Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník