Indoevropské jazyky

Na světě 3000 - 5000 jazyků
Jazykové rodiny - z jazyků příbuzných
Indoíránské jazyky - sanskrt, hindština, romština, afghánština, perština
Řecké jazyky
Italické jazyky - latina, francouzština, španělština, portugalština, rumunština
Germánské jazyky - němčina, angličtina, holandština, dánština
Baltské jazyky - litevština, lotyština

Slovanské jazyky

Východní - ruština, běloruština, ukrajinština
Jižní - bulharština, slovinština, srbochorvatština, makedonština
Západní - čeština, slovenština, polština, lužická srbština
Shodné znaky v hláskové podobě a slovní zásobě
Praslovanština - společný základ
Staroslovenština - Cyril a Metoděj, základ z bulharsko-makedonského nářečí, znaky praslovanštiny
Písmo - hlaholice, cyrilice → azbuka a latinka
Znaky jery (krátké samohlásky, tvrdé a měkké j), nosové samohlásky, dual (dvojné číslo), sedm pádů skloňování, kategorie slovesného vidu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník