Romantismus

První polovina 19.století
Literární směr i životní postoj (touha po svobodě)
Naděje na nové společenské uspořádání
Nesplněny, nespokojenost člověka, buřičství
Důraz na city a fantazii
Protiklad snu a skutečnosti, pocit osamění
Obdiv k minulosti, únik do vlastního nitra
Ústřední hrdina plývá s autorem, nešťastná láska, buřičství
Nové estetické hodnoty, subjektivní vztah ke skutečnosti, hudebnost
Slovesné druhy a formy, obliba poezie, próza

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník