Renesance, humanismus

14. - 17. století
Znovuzrození antiky
Touha po pravdivém poznání člověka a pozemského života
Kult smyslu a rozumu
Pocit sebevědomí jednotlivce
Rozvoj literatur v národních jazycích
Mnohostrannost umělců (Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci)
Vliv zámořských objevů
Vzestup měst a měšťanů
Rozvoj věd společenských i přírodních
Vynález knihtisku (Gutenberg 1444 n.l.)
Inkunábule - prvotisky (do roku 1500 n.l.)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník