Realismus

Převládl v literatuře 2.polovina 19.století
Z latinského realis = věcný, realita = skutečnost
Vliv rozvoje přírodních a technických věd, filozofie
Prosazení exaktního myšlení, snaha uplatnit tytéž vědecké postupy i v literatuře
Literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti
Pravdivý obraz skutečnosti, přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka
Typizace, literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, někdy ústřední hrdina nahrazen kolektivem
Objektivní přístup ke skutečnosti
Kritika nedostatků ve společnosti
Román je analýzou skutečnosti, oslabuje se sevřený děj
Nové výrazové prostředky – hovorová řeč, nářečí, archaismy
Naturalismus – krajní směr realismu, aplikuje teorii dědičnosti na literaturu, člověk omezen svou biologickou podstatou, zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník