Preromantismus

Od poloviny 18. století
Přechod mezi klasicismem a romantismem
Důraz na cit
Odmítnutí konvencí, příkazů, řádu
Návrat k přírodě, k lidové slovesnosti
Vzorem venkovský, prostý, nezkažený člověk
Obdivy ke schopnému, podnikavému jedinci

Francie

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) – Nová Heloisa (román lásky v dopisech), Emil
Antoine-Francois Prévost (1697 – 1763) – Manon Lescaut (kritika touhy po majetku, láska)
[viz. Čtenářský deník - Manon Lescaut ]

Německo

Sturm und Drang (bouře a vzdor) – literární hnutí proti společenské nespravedlivosti, útlaku
Johann Gottfried Herder (1744 – 1803) – úvahy o národní individualitě, kultuře
Friedrich Schiller (1759 – 1805) – Loupežníci (Karel Moor připraven o majetek, pomsta)

Johann Wolfgang Goethe

(1749 – 1832)
Básník, dramatik, prozaik, vědec
Studium práv, přírodních věd
Nešťastná láska – román v dopisech Utrpení mladého Wethera (problémy řešeny sebevraždou)
Obdiv k lidové slovesnosti – sbírka Balady
Dvojdílná filozofická báseň v dramatické podobě – Faust
[viz. Čtenářský deník - Faust ]

Rusko

Ivan Andrejevič Krylov (1768 – 1844) – Bajky
Michail Vasiljevič Lomonosov (1711 – 1765) – přírodovědec, filolog, básník
Alexandr Nikolajevič Radiščev (1749 – 1802) – filozof, spisovatel

Český preromantismus

Důraz na cit – spojení veřejného a soukromého citu (Jan Kollár)
Kult přírody, folkloru, dávnověku i šťastné budoucnosti
Rozpětí k citu – láska k ženě, národu, lidstvu, bratrství
V důsledku slabosti české buržoazie nemožnost sny realizovat
Úsilí o rozvoj národního jazyka

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník