Osvícenství

18. století
Navazuje na renesanci, rozvíjí tradice racionalismu, optimismu
Kritika absolutismu a reakce
Důvěra v osvícený rozum, prosazuje svobodu myšlení a rovnost
Sepětí osvícenství s literaturou – spisovatelé zároveň vědci, filozofové, publicisti

Francie

Francois Voltaire (1694 – 1778) – Candide neboli Optimismus (hledání lidského štěstí)
Charles de Montesquieu (1689 – 1775) – Perské listy (Peršanova cesta do Evropy za vzděláním)
Encyklopedisté – mladší generace, vydali Velkou encyklopedii
Denis Diderot (1713 – 1784) – Jeptiška (autobiografie dívky přinucené vstoupit do kláštera)

Anglie

Daniel Defoe (1660 – 1731) – Robinson Crusoe (o ztroskotanci na pustém ostrově)
Jonathan Swift (1667 – 1745) – Gulliverovy cesty (kritika poměrů v Anglii)
[viz. Čtenářský deník - Gulliverovy cesty ]
[viz. Čtenářský deník - Robinson Crusoe ]

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník