Orientální literatura

Literatura dávných kultur

Literatura předního východu

Sumérská literatura - Epos o Gilgamešovi

Král města Uruku Gilgameš prožívá dobrodružství, ze dvou třetin je Bůh a z jedné třetiny člověk
Enkidu - má zabít Gilgameše, ale uzavřou spolu přátelství
Zabijí společně obra Chuvavu - strážce cedrového lesa
Enkidu umírá, Gilgameš truchlí
Navštěvuje nesmrtelného Uta-napištu, chce radu jak se stát nesmrtelným
Jeho cesta za nesmrtelností je neúspěšná, ale jeho jméno se stává nesmrtelným
[viz. Čtenářský deník - Epos o Gilgamešovi ]

Staroegyptská literatura

Hieroglyfy
Milostné písně
Životopisy (Sinuhet)
Psali na papyrus
Achnatonův Hymnus na Slunce

Hebrejská literatura - Bible (Starý zákon)

Starý a nový zákon:
Hebrejské texty, z řeckého slova biblia (texty, knihy)
O vzniku Izraele a o Hospodinu (Jahve)
Přeložena do většiny světových jazyků
5 knih Mojžíšových - Tóra
Soubor proroků
Svaté spisy - básnické knihy
[viz. Čtenářský deník - Bible (Starý zákon) ]

Indická literatura

Posvátné knihy - védy
Nejstarší indické eposy - Mahábhárata, Rámájana

Perská literatura

Avesta - sbírka náboženských textů

Čínská literatura

Kniha písní - básnická tvorba

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník