Moderní světová literatura

Konec 19. století

Francie

Prokletí básníci – ve své době nepochopeni, ale otevírali cestu nové poezii
Stéphane Mallarmé (1842 – 1898) – hudební koncepce poezie

Charles Baudelaire

1821 – 1867
Básník a překladatel, kritik
Do češtiny přeložen poprvé Vrchlickým
Protiměšťácký postoj, bohémský život v Paříži
Květy zla – lyrická sbírka (odsouzena z mravnostních důvodů k pokutě), spojení představy krásy a zla, provokující otevřenost, pobuřující cynismus, hledá krásu i v ošklivosti
Hledání harmonie a čistoty, proti skutečnému světu
Touha po kráse a jejím pravdivém a citlivém vyjádření
Bohatá obrazotvornost, fantazie, lyrismus, vytříbená forma
Cynismus a otevřenost pobuřuje měšťáky

Paul Verlaine

1844 – 1896
Představitel symbolismu
Bohémský způsob života, toulky Evropou s Rimbaudem, za jeho postřelení vězněn
Básnické umění – programová báseň, formulace principů symbolistické poezie, neurčitost
Básnění náznakem a odstínem
Vnitřní opravdovost, citovost, subjektivita
Hudebnost
Představivost a sen
Snaha vsugerovat čtenáři pocit – nálada okamžiku

Jean Arthur Rimbaud

1854 – 1891
Božský rošťák
Dokonalé básnické dílo vytvořil ve svých 15 – 19 letech
Uveřejněno jen v časopisech
Základní umělecký prostředek – protiklad
Sen se protíná s realitou, která bolí
Všestranné smyslové vnímání
Bezprostřední osobní zážitek a fantazie
Propracovaná zvuková stránka verše (zvukomalba)
Vedle důsledně spisovného jazyka i obraty z periferie
Kritický vztah z měšťácké společnosti, šokující otevřenost

Belgie

Émile Verhaeren (1855 – 1916) – obraz průmyslového města i venkova, symbolismus a civilismus – sociální revolta, obavy o budoucnost světa a člověka, Chapadlovitá města

Anglie

Oscar Wilde (1854 – 1900) – dramatik, básník, prozaik, představitel anglické dekadence, Obraz Doriana Graye (cíl života krása a rozkoš), Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa
[viz. Čtenářský deník - Jak je důležité míti Filipa ]
[viz. Čtenářský deník - Obraz Doriana Graye ]

USA

Walt Whitman (1819 – 1892) – průkopník civilismu, Stébla trávy (oslava všedních věcí, rozmanitost světa, pojetí krásy a pravdivosti, lyrické pásmo dojmů a představ, volný verš)

Německo

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) – Kniha hodin, Nové básně, Sonety Orfeovi

Rusko

Alexander Alexandrovič Blok (1880 – 1921) – Verše o krásné dámě, poema Dvanáct

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník