Moderní světová literatura první poloviny 20. století

Tradiční próza – zažité schéma, ale zaměření na duševní a citový vjem člověka
Experimentální próza – pokusy s jazykem, porušeny tradice a normy, Kafka, Proust
Moderní próza – odkrývání témat, o kterých se dříve nemluvilo, otevřené
Ubývá dějovost, využívání jazyka
Proměny ve vnímání času
Otázky související s existencí člověka

Francie

André Breton (1896 – 1966) – básník, esejista, zakladatel surrealismu, svoboda osobnosti
Paul Eluard (1895 – 1952) – autor protiválečných básní, Veřejná růže
Marcel Proust (1871 – 1922) – román Hledání ztraceného času (zážitky a pocity vypravěče, experimentální, obraz společnosti, mnohovrstevnou, 7 dílů)
Anatole France (1884 – 1924) – přechod mezi realismem, Nobelova cena, Ostrov tučňáků
Henri Barbusse (1873 – 1935) – Oheň (deník vojenské čety, vlastní zážitky z fronty)
Antoine de Saint – Exupéry (1900 – 1944) – Malý princ (setkání letce s malým princem z neznámé planety, přátelství a zodpovědnost, víra v člověka), Noční let
[viz. Čtenářský deník - Malý princ ]
[viz. Čtenářský deník - Růžový budoár ]

Romain Rolland

1866 – 1944
Představitel humanistické tradice, prozaik, hudební vědec, autor životopisů
Držitel Nobelovy ceny za literaturu
Jan Kryštof – 10dílný cyklus, předválečná tvorba, život geniálního německého hudebníka
Petr a Lucie – novela, kontrast, nesmyslnost války, láska, poetické ladění příběhu
Okouzlená duše, Dobrý člověk ještě žije – protiválečný postoj
[viz. Čtenářský deník - Petr a Lucie ]

Guillaume Apollinaire

1880 – 1918
Básník, prozaik, dramatik
Hlavní představitel kubofuturismu
Vliv války
Obdiv k moderní technice, civilizaci, městu
Krása v nejvšednějším životě
Obraznost, fantazie, volná asociace představ, polytematičnost
Alkoholy – sbírka, polytematická báseň, narušena logická souvislost veršů
Pásmo – spontánní proud myšlenkových představ, které na sebe navazují
Prsy Tiresiovy – drama, první použití pojmu surrealismus
Kaligramy – obrazové básně, text spojen s grafickým uspořádáním v optický celek
Inspirace pro další básníky – Jiří Walker, Vítězslav Nezval

Anglie

James Joyce (1882 – 1941) – volný proud vědomí, mnohovýznamový sled pojmů, působivý jazyk, povídky Dubliňané (vztah k rodné zemi), román Odysseus (obraz současnosti)
John Galsworthy (1867 – 1933) – Nobelova cena, trilogie Sága rodu Forsythů (vyšší vrstvy společnosti), Moderní komedie, Konec kapitoly
George Bernard Shaw (1856 – 1950) – Nobelova cena, drama Pygmalion (kritika hlouposti, pokrytectví, falešné morálky, námět pro muzikál My Fair Lady)
Virginie Woolfová (1882 – 1941) – experimentátorka, román K majáku, Orlando, Flush
Thomas Stearns Eliot (1888 – 1965) – Nobelova cena, poéma Pustina
[viz. Čtenářský deník - Pygmalión ]

Německo

Christian Morgenstern (1914) – předchůdce dadaismu, humorná lyrika, Šibeniční písně
Heinrich Mann (1871 – 1950) – Profesor Neřád (satirická studie gymnaziálního profesora)
Thomas Mann (1875 – 1955) – humanistická próza, Nobelova cena, Buddenbrookové (generační román), Josef a bratři jeho (převyprávění biblické legendy, tetralogie)
Hermann Hesse (1877 – 1962) – Stepní vlk (rozdvojenost, vlčí a lidská bytost)
Arnold Zweig (1887 – 1968) – Spor o seržanta Gríšu (román, obraz první světové války)
[viz. Čtenářský deník - Profesor Neřád ]

Erich Maria Remarque

1898 – 1970
Velice oblíbený mezi čtenáři, román okamžitě bestsellerem
Protiválečná díla, hrdinové mladí lidé, poznamenáni při návratu do normálního života
Na západní frontě klid – generační román, osudy studentů, kteří prožili válku, ztráta životních iluzí, protest, snaha přežít, drsné obrazy z bojiště, tragický konec
Cesta zpátky – volné pokračování, román, osudy lidí zničeny válkou, návrat domů, konec frontových přátelství, vnitřní prázdnota a vykořeněnost
Černý obelisk, Vítězný oblouk, Miluj bližního svého, Tři kamarádi, Jiskra života, Čas žít, čas umírat – romány, vztahují se k 2. světové válce, citovost
[viz. Čtenářský deník - Čas žít, čas umírat ]
[viz. Čtenářský deník - Miluj bližního svého ]
[viz. Čtenářský deník - Na západní frontě klid ]
[viz. Čtenářský deník - Stíny v ráji ]
[viz. Čtenářský deník - Tři kamarádi ]

Lion Feuchtwanger

1884 – 1958
Historické romány se současným podtextem, zvláště ze židovských dějin
Žid Süss, Židovka z Toleda
Židovská válka – trilogie
Lišky na vinici – z francouzské historie
Bláznova moudrost – biografický román o J. J. Rousseauovi
Goya – biografický román o španělském malíři
Čekárna – trilogie, obraz soudobého Německa, vlastní zkušenost vyhnance

Bertold Brecht

1898 – 1956
Dramatik, režisér, divadelní teorik
Tvůrce epického divadla – snaha rušit divadelní iluzi, otevřená scéna, vypravěčský komentář, oslovování publika, výmluvné texty a songy
Společensky kritická, protiválečná a protifašistická dramata
Žebrácká opera, Matka Kuráž a její děti, Strach a bída Třetí říše

Německy psaná literatura

Autoři narození či žijící v Čechách (Praze), většinou židé, u nás nedoceněni
Franz Werfel (1890 – 1945) – biografický román Verdi, román Píseň o Bernadettě, náboženské motivy lásky k bližnímu, morální čistota, charakteristika postav, Čtyřicet dnů
Egon Erwin Kisch (1885 – 1948) – zuřivý reportér, Pražská dobrodružství, Pražský pitaval (kriminalistická studie), Tržiště senzací (autobiografie, lehkost, nadhled, bezprostřednost)
Max Brod (1884 – 1968) – Kafkův blízký přítel, Boj za pravdu (románová trilogie)
Gustav Meyrink (1868 – 1932) – Golem (hrůzostrašný román), Zelená tvář, Bílý dominikán
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) – Sonety Orfeovi, Duinské elegie

Franz Kafka

1883 – 1924
Pražský rodák židovského původu
Autor povídek, aforismů, deníkových záznamů
Vliv existenciální filozofie
Vrcholná díla nedokončená, vydána posmrtně
Proces – temná atmosféra, vinou samotná existence, podrobné popisy
Zámek – zeměměřič se snaží dostat na zámek, neúspěšně, absurdita, hrdina umírá
Vyjádření pocitu úzkosti, odcizenost člověka v moderní společnosti, úvahovost
Nebezpečí zmechanizování života, neschopnost člověka vzdorovat (provinění), bezvýchodnost, zkáza (smrt)
Nezvěstný (Amerika) – hledání místa v životě
Objevuje se přízrak monstra (byrokracie) – nelze vzdorovat, smrt
Pesimistické, mlhavé, tajemné, záhadné
Chybí vnější charakteristiky, děj, psychika postav, er-forma
[viz. Čtenářský deník - Proces ]

Rakousko

Stefan Zweig (1881 – 1942) – Zmatení citů, Amok (psychologické novely), román Spor o seržanta Gríšu (obraz 1. světové války)

Rusko

Vladimir Majakovskij (1893 – 1930) – experimentátor, Oblak v kalhotách (vlastní prožitky)
Sergej Alexandrovič Jesenin (1895 – 1925) – imažinista, Píseň o velikém pochodu (občanská válka), Zpověď chuligána (bohémství), Anna Sněgina (lyrická skladba)
Ivan Bunin (1870 – 1953) – mistr povídky, přilnutí k venkovu, obraznost, Míťova láska
Maxim Gorkij (1868 – 1936) – prozaik a dramatik, výsadní postavení, uznávaný, přátelství s Leninem, psychologické romány a povídky, Matka
Isaak Babel (1894 – 1941) – Rudá jízda (vlastní zkušenosti, tažení s kozáky, drsný život)
Jevgenij Zamjatin (1884 – 1937) – My (próza, úvahovou, ironie, výsměch sovětské moci)
Michail Šolochov (1905 – 1984) – Nobelova cena, Tichý Don (čtyřdílný román, život kozáků), Rozrušená země (kolektivizace), Osud člověka (válka a poválečný svět)
Michail Bulgakov (1891 – 1940) – magický realismus, Mistr a Markétka (podobenství)
Alexandr Blok (1880 – 1921) – poema Dvanáct
Ženy básnířky – Achmatovová Anna (Poema bez hrdiny), Cvetajevová Marina (náročná díla)
[viz. Čtenářský deník - Osud člověka ]

USA

William Faulkner (1897 – 1962) – Divoké palmy (americký Jih, sociální a rasové problémy)
John Steinbeck (1902 – 1968) – Nobelova cena, osudy kalifornských farmářů v době krize, ztráta půdy, vystěhovalectví, útočištěm venkov, Hrozny hněvu, O myších a lidech
Scott Francis Fitzgerald (1896 – 1940) – autor jazzového věku, Velký Gatsby, Něžná je noc
Theodore Dreiser (1871 – 1945) – naturalismus, sociální realismus, Americká tragédie
[viz. Čtenářský deník - Hrozny hněvu ]
[viz. Čtenářský deník - Na východ od ráje ]
[viz. Čtenářský deník - Neznámému bohu ]
[viz. Čtenářský deník - O myších a lidech ]
[viz. Čtenářský deník - Pláň Tortilla ]
[viz. Čtenářský deník - Ryzáček ]
[viz. Čtenářský deník - Toulavý autobus ]

Ernest Hemingway

1899 – 1961
Nobelova cena
Próza ztracené generace – američtí spisovatelé do války jako studenti, boj za svobodu a demokracii, omyl, poznamenáni válkou, pocit vykořeněnosti
Sbohem armádo – vlastní zážitky a vzpomínky z fronty, upínání k základním hodnotám individuálního lidského života, hlavní hrdina opouští frontu
Komu zvoní hrana – reakce na španělskou občanskou válku, boj proti fašismu
Stařec a moře – symbolická novela, zápas s přírodou a zlem, lidská důstojnost, aktivita
Novátorský Hemingwayův styl – skrytá dramatičnost, atmosféra v podtextu, charakter hrdinů, hutnost a strohost výpovědí, hrdinové morálně lidské kvality
[viz. Čtenářský deník - Komu zvoní hrana ]
[viz. Čtenářský deník - Sbohem, armádo! ]
[viz. Čtenářský deník - Stařec a moře ]

Španělsko

Federico García Lorca (1898 – 1936) – Krvavá svatba (proti násilí), Cikánské romance

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník