Literatura první poloviny 20. století

Deziluze, skepse, rezignace
Období 1. světové války
Rozvoj techniky a civilizace
Hudba (Mahler), film (Chaplin), výtvarné umění
Vznik velikého množství směrů, existence starých směrů
Vitalismus – v české literatuře, reakce na válku, radost z maličkostí, Šrámek, Čapek, Wolker
Civilismus – oslava moderního života, vědy, pokroku, práce, Whitman, Verhaeren, Neumann
Proletářské umění – marxistický směr, práva na straně dělnické třídy, třídní, revoluční, stranické, tendenční umění, časopisy Červen, Proletkult, Kmen, spisovatelé Wolker, Neumann
Socialistický realismus – marxistický směr, hrdinové dělníci, Wolker, Gorkij
Kubismus – z malířství (Pablo Picasso), rozklad skutečnosti na geometrické předměty, Čapek
Futurismus – do přítomnosti a budoucnosti moderní život, svět v pohybu, Marinetti
Kubofuturismus – spojení futurismu a kubismu, význam jen v obrazové podobě, Apollinaire
Existencialismus – filozofické úvahy, vnitřní pochyby, beznaděj, zoufalství, Sartre, Orten
Expresionismus – obava o osud člověka, realita zevnitř, duševní pocity, Klíma, Weiner, Weiss
Surrealismus – nadrealismus, obraznost, fantazie, subjektivní dojmy, Breton, Čapek, Nezval
Dadaismus – odpor k válce, nesmyslnost života, umělecká absurdita, šok, provokace, Tzara
Poetismus – český směr, obraznost, fantazie, volné asociace, narušení logické stavby, inspirace v lidové zábavě, experimenty se slovy, Teige, Nezval, Biebel, Seifert, Vančura

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník