Literární moderna

Konec 19. století
Rychlé životní tempo, katastrofické představy, chaos, dezorientace
Růst napětí, neshod, kritické pozornosti ke každodenní realitě
Pesimistický životní pocit, beznaděje
Vliv filozofie Arthura Schopenhauera
Německý filozof Friederick Nietzsche – obdiv k silnému jedinci, odmítnutí demokracie
Nový životní pocit souvisí i s vlnou spiritualismu
Soustředění na vnitřní život člověka, jeho senzibilitu
Právo na osobité vidění světa, nezastřené vyjádření zkušeností, prožitků, nálad bez zábran

Nové umělecké směry konce století

Impresionismus

Dojem
Francouzští malíři – C. Monet, A. Renoir, E. Degas, sochař A. Rodin, skladatel Debussy
Monetův obraz Imprese – východ slunce na mořské hladině
Malířství – jasné, čisté barvy, bezprostřední dojem, nálada, mozaika barev, neurčité kontury
Sdělení bezprostředního subjektivního dojmu, vyjádření okamžité nálady, neopakovatelnost
Potlačení rozumové účasti na obsahu
Volné řazení zrakových a sluchových dojmů
V popředí lyrika, lyrizace prózy
Francouzský básník P. Verlaine, česká literatura A. Sova, K. Hlaváček, básník F. Šrámek

Symbolismus

Reakce na realismus, naturalismus i impresionismus
Vyjádření pomocí náznaků, symbolů, obrazových pojmenování
Důraz na hudebnost verše, volný verš
Podmanivá působivost, snaha vsugerovat pocit
Francouzští básníci Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé
Česká literatura – O. Březina, A. Sova, K. Hlaváček

Dekadence

Úpadek
Zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti, opovržení životem
Pocity rozkladu a smrti
Úsilí o čisté umění
Francouzští básníci P. Verlaine, S. Mallarmé, anglický spisovatel O. Wilde
Česká literatura – Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník