Literární druhy

Epika - líčení děje
Lyrika - vyjadřuje pocity (milostná, přírodní, úvahová, společenská poezie)
Drama - zachycuje řeč postav (monolog nebo dialog)

Formy epiky

Veršovaná - básně, písně, eposy, legendy, historické písně
Veršovaná nebo prozaická - pohádky, mýty, báje, pověsti, bajky
Prozaické - povídky, novely, romány, detektivky, novinářská próza (fejetony, reportáže)

Lidová slovesnost

Lidová rčení, přísloví, pranostiky, rozpočítadla, hádanky, slovní hříčky, dětské hry, zaříkadla
Folklor - ústní lidová slovesnost

Formy lyriky

Óda - oslavná báseň
Elegie - žalozpěv
Hymnus - opěvuje národ
Píseň - jednoduchá, prostá, zpěvná, má rytmus, rým, refrén, sloky,...
Lyricko-epické skladby - děj s lyrickými pasážemi
Balada - smutný konec, klasická (viník je potrestán) a sociální (společnost nese vinu)
Romance - báseň veselého rázu
Básnická poema - události ze života

Vědy o literatuře

Literární teorie - o podstatě literatury
Literární historie - o vývoji národních kultur
Literární kritika - rozbor

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník