Evropská renesance

Šíření směrem z Itálie

Itálie

Dante Alighieri - Božská komedie

(1256 - 1321)
Epická báseň, námět z Bible, duchovní epos
3 části - peklo, očistec, ráj
Putování autora (vzdělance) třemi záhrobními říšemi
Průvodci - Vergilius (symbol pozemského vědění), žena Beatrice (symbol nadpozemské dokonalosti)
Znaky - trest za lidské viny, láska k antické vzdělanosti, touha člověka po poznání

Giovanni Boccaccio - Dekameron

(1313 - 1375)
Soubor 100 novel zasazených do dějového rámce (rámcová próza)
Útěk 10 mladých lidí z Florencie před morem, cestou si 10 dní vypravují příběhy
Novela - kratší prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru
Znaky - světská témata, kritika soudobých mravů, žena rovnocenný partner muže
[viz. Čtenářský deník - Dekameron ]

Francesco Petrarca - Sonety Lauře

(1304 - 1374)
Milostné verše věnované jedné ženě
Skutečný, konkrétní milostný prožitek
Sonet - znělka, lyrický žánr, 14 veršů (4 + 4 + 3 + 3)

Francie

Francois Villon - Malý Testament, Velký Testament

(1431 - po roce 1461)
Básník, lyrik, tulák, bohém, 1. prokletý básník (neochoten smířit se se soudobou společností)
Básně jako obraz vlastní bídy, kritika společnosti
Protikladnost vyjádření
[viz. Čtenářský deník - Navzdory básník zpívá ]

Francois Rabelais - Gargantua a Pantagruel

(1494 - 1553)
Původem mnich a lékař, satirik, kritik zla a lidských chyb, humanista
Vyprávění o dvou obrech (otci a synovi) - groteskní nadsázka
Výsměch středověkým přežitkům
Prosazuje svobodomyslné názory, zdravý rozum, optimismus

Španělsko

Miguel de Cervantes y Saavedra - Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

(1547 - 1616)
Hrdina zchudlý šlechtic, čtenář rytířských románů toužící obnovit slávu středověkého rytířstva
Sluha Sancho Panza - přízemní venkovan se smyslem pro realitu
Satira minulosti, nedostatky společnosti
[viz. Čtenářský deník - Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha ]

Lope de Vega - Fuente Ovejuna

(1562 - 1635)
Dramatik, napsal tisíce her
Fuente Ovejuna (název vesnice) - Ovčí Pramen
Námět - komtur Gomez zabit za své provinění, vesničané však přes mučení nevydali mstitele
Obraz odboje proti zvůli a útisku

Anglie

William Shakespeare

(1564 - 1616)
Světový dramatik, básník, autor asi 36 her a sbírky sonetů
Historické hry – Julius Caesar, Jindřich IV., Richard III.
Komedie – Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské
Tragédie – Hamlet, Othello, Romeo a Julie
Hamlet, kralevic dánský – rozpornost hrdiny, úvahy o smyslu života, pochybnosti
Othello – typ žárlivce a typ sobce (intrikán, kariérista Jaga)
Romeo a Julie – o nešťastné lásce dvou mladých lidí, boj o právo člověka na život, lásku
Znaky shakespearovského dramatu:
Neomezenost lásky, času, místa
Obraz pozemského života, kladných i záporných vlastností
Postavy žen a lidové postavy
Příčinou tragédie je lidská vášeň nebo náhoda
Komické prvky ostře odděleny od tragických
Jazyk veršovaný se střídá s prózou, lidový jazyk
Blankvers – nerýmovaný pětistopý jambický verš
[viz. Čtenářský deník - Hamlet ]
[viz. Čtenářský deník - Othello ]
[viz. Čtenářský deník - Romeo a Julie ]
[viz. Čtenářský deník - Sen noci svatojánské ]

Geoffrey Chaucer – Canterburské povídky

(1340 - 1400)
Poezie
Obraz soudobého anglického života

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník