Český romantismus

Složitější situace 30.let
Hlavní úkol literatury – výchova k vlastenectví, zpomaluje rozvoj romantismu
Karel Sabina, Josef Václav Frič, Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová (viz obrození)

Karel Hynek Mácha

1810 – 1836
Nejvýznamnější a nejdůslednější básník českého romantismu
Záliba v cestování – chodil pěšky po hradech
Těsně před svatbou s Lori Šrámkovou, matkou svého syna, zemřel na následky nemoci
Pohřben v Litoměřicích, ostatky převezeny roku 1939 na vyšehradský hřbitov
První básně – V svět jsem nestoupil, Noc (vyjadřují odpor k poměrům doby, pesimismus)
Cikáni – román, složité lidské vztahy, život vyděděnců, romantické tragické zápletky
Obrazy ze života mého – lyričnost, autobiografické prvky
Pouť krkonošská – obrazy přírody, básnická próza
Marinka – obraz pražské chudiny na Františku, Marinka – ideál krásy v prostředí chudoby
Křivoklad – první část zamýšleného čtyřdílného cyklu Kat, historické náměty

Máj
Lyrickoepická báseň,1836
Vrchol tvorby, základní dílo moderní české poezie
Dějiště – krajina pod Bezdězem, Doksy (Máchovo jezero)
Prostý děj – 3 tragédie (Jarmilina, Vilémova, obecně lidská)
Východisko k filozofickým úvahám o smyslu života – ostrá kritika tehdejší společnosti
1.zpěv – obraz májové přírody, motiv lásky, první tragédie
2.zpěv – znázornění času, věčnost přírody, doba do popravy zločince Viléma
1.intermezzo – půlnoční popraviště, místo duchů
3.zpěv – vrchol básně, krása přírody, lidský osud, láska k rodné zemi, vzpomínka na dětství
2.intermezzo – obraz horské přírody
4.zpěv – básníkovo ztotožnění se svým hrdinou i s poutníkem vracejícím se na popraviště
„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!“
Úvaha nad tragikou lidského osudu
Obraz přírody – citlivě podmanivý, dynamický, barvitý
Kompoziční princip – kontrast, dramatický vzestup, vrchol (3.zpěv) a sestup
Subjektivizace epiky – básníkovo ztotožnění s hrdinou
Epiteta konstans (bělavé páry), ornans (růžový večer, večerní břeh)
Metafory (bledá tvář lůny), personifikace (o lásce šeptal tichý mech)
Kontrasty (život a smrt, světlo a tma)
Oxymóron (zbortěné harfy tón, umřelé hvězdy svit)
Metonymie (hrdliččin zval ku lásce hlas)
Apostrofa země (Ach zemi krásnou, zemi milovanou)
Pleonasmus (modrý blankyt)
Gradace (temná noc, temnější mně nastává)
Vzestupný rytmus, zvukosled, zvukomalba
Dobový ohlas – nepochopen současníky (potlačena významová stránka obsahu)
Šaldova studie Mácha snivec a buřič – vyzdvihuje tři symboly Máje (poutník, vězeň, země)
Máchův vliv na všechny další generace
[viz. Čtenářský deník - Cikáni ]
[viz. Čtenářský deník - Máj ]
[viz. Čtenářský deník - Marinka ]

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník